banner

Hút ẩm Fujie

(53 sản phẩm)
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-180N (180 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-180N (180 Lít/24h)

25.300.000đ 29.000.000đ -13%
So sánh
Máy hút ẩm Fujie HM-650EC (50 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm Fujie HM-650EC (50 Lít/24h)

9.250.000đ 11.340.000đ -18%
So sánh
Máy hút ẩm Fujie HM-950EC New (50 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm Fujie HM-950EC New (50 Lít/24h)

9.600.000đ 11.960.000đ -20%
So sánh
Máy hút ẩm Fujie HM-700DN (70 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm Fujie HM-700DN (70 Lít/24h)

11.500.000đ 16.900.000đ -32%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-690EB (90 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-690EB (90 Lít/24h)

16.300.000đ 19.900.000đ -18%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-6105EB (105 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-6105EB (105 Lít/24h)

17.800.000đ 20.900.000đ -15%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1050DN (105 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1050DN (105 Lít/24h)

15.300.000đ 17.900.000đ -15%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-6120EB (120 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-6120EB (120 Lít/24h)

20.300.000đ 23.000.000đ -12%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-150N (150 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-150N (150 Lít/24h)

16.300.000đ 17.500.000đ -7%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1500D (150 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1500D (150 Lít/24h)

16.300.000đ 17.500.000đ -7%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1500DN (150 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1500DN (150 Lít/24h)

17.300.000đ 18.500.000đ -6%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1800D (180 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1800D (180 Lít/24h)

26.500.000đ 29.500.000đ -10%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1800DS (180 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1800DS (180 Lít/24h)

28.500.000đ 32.900.000đ -13%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1800DN (180 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-1800DN (180 Lít/24h)

28.300.000đ 32.500.000đ -13%
So sánh
Máy hút ẩm Fujie HM-630EN (30 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm Fujie HM-630EN (30 Lít/24h)

8.650.000đ 10.620.000đ -19%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-2408D (240 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-2408D (240 Lít/24h)

46.900.000đ 50.500.000đ -7%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-2408DS (240 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-2408DS (240 Lít/24h)

49.500.000đ 52.500.000đ -6%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-2500DN (250 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-2500DN (250 Lít/24h)

48.500.000đ 51.500.000đ -6%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-6480EB (480 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-6480EB (480 Lít/24h)

78.000.000đ 82.000.000đ -5%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-5400DN (540 Lít/24h)
Hút ẩm Fujie (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujie HM-5400DN (540 Lít/24h)

79.000.000đ 83.000.000đ -5%
So sánh
Mess Zalo
Hotline 0819 468 111

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH