banner

Hút ẩm Fujihaia

(14 sản phẩm)
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH90B (90Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH90B (90Lít/24h)

13.300.000đ 15.900.000đ -16%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH90W (90Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH90W (90Lít/24h)

13.300.000đ 15.900.000đ -16%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH138B (138Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH138B (138Lít/24h)

14.600.000đ 18.900.000đ -23%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH150B (150Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH150B (150Lít/24h)

15.700.000đ 19.900.000đ -21%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH168BG (168Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH168BG (168Lít/24h)

22.300.000đ 26.000.000đ -14%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH240BG (240Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH240BG (240Lít/24h)

31.200.000đ 35.000.000đ -11%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH360BG (360Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH360BG (360Lít/24h)

46.500.000đ 50.500.000đ -8%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH480BG (480Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH480BG (480Lít/24h)

56.000.000đ 59.500.000đ -6%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH55BL (55Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH55BL (55Lít/24h)

7.800.000đ 9.390.000đ -17%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH70BL (70Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH70BL (70Lít/24h)

9.500.000đ 10.990.000đ -14%
So sánh
Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH70B (70Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH70B (70Lít/24h)

8.800.000đ 10.390.000đ -15%
So sánh
Máy hút ẩm Fujihaia DH12W (12 Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm Fujihaia DH12W (12 Lít/24h)

3.250.000đ 3.950.000đ -18%
So sánh
Máy hút ẩm Fujihaia DH18CR (18 Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm Fujihaia DH18CR (18 Lít/24h)

4.450.000đ 5.050.000đ -12%
So sánh
Máy hút ẩm Fujihaia DH25W (25 Lít/24h)
Hút ẩm Fujihaia (0)

Máy hút ẩm Fujihaia DH25W (25 Lít/24h)

5.700.000đ 6.250.000đ -9%
So sánh
Mess Zalo
Hotline 0819 468 111

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH